natuurlijk herstel op eigen kracht.

Een biofotonen behandeling zet lichaam en geest aan tot een grote interne schoonmaak terwijl tegelijkertijd storende informatie en 'foutmeldingen' in alle orgaansystemen opgeheven worden.  Technisch gesproken kun je dit vergelijken met een onderhoudsbeurt voor je auto of het opschonen van de hardware van je computer. Na een serie behandelingen staat je biologisch systeem weer haarscherp afgesteld en is het niet alleen effectiever in het afweren van toxische, virale en bacteriële belastingen maar heeft het ook ruimte gekregen om acute of chronische kwalen op natuurlijke wijze zelf te herstellen.

levenslicht, bron van informatie

Fotonen zijn elementaire lichtdeeltjes. Ook levende cellen stralen deze lichtdeeltjes uit. We noemen ze dan biofotonen. Dit licht is het primaire middel waarmee onze cellen communiceren en het voertuig van informatie dat alle biochemische processen in ons lichaam aanstuurt.  De kwaliteit ervan weerspiegelt onze gezondheid en bepaalt ons vermogen tot herstel.

 

Biofotonen therapie optimaliseert de zuiverheid van cellulair licht en de informatie die het met zich meevoert. Hiermee ondersteunt het lichaam en geest op het meest fundamentele niveau. In mijn praktijk meet ik met behulp van elektro-acupunctuur alle orgaanstelsels door op de uitstraling van fotonen. Zo ontstaat een totaalbeeld van interne storingen en de vragen en behoeftes van je lichaam. Incoherent (onzuiver) licht met storende informatie wordt vereffend en coherent (zuiver) lichaamseigen licht wordt toegediend. Dit herstelt cellen in hun oorspronkelijke functie en onderlinge communicatie. Dit leidt tot een actief zelfherstel van orgaansystemen een harmonieuze samenwerking tussen deze systemen onderling.. Het effect hiervan is dat je je gezonder, fitter en energieker voelt.

 

Hoe een behandeling er in de praktijk uitziet beschrijf ik op de volgende pagina.

Cellen stralen lichtdeeltjes uit. De wetenschappelijke term daarvoor is fotonen-emissie. Met het blote oog is die niet

waarneembaar.  Een bekend fenomeen waarbij fotonen-emissie wel zichtbaar wordt, is het Noorderlicht of Poollicht

(Aura Borealis).  Het ontstaat waar elektrisch geladen deeltjes (elektronen en protonen) van zonlicht botsen op het

magnetisch veld van de aarde. Dat is het sterkste aan beide polen. Afhankelijk van het soort  atoom en de hoogte

daarvan in de atmosfeer lichten fotonen in verschillende kleuren op.   

Ontstaan Biofotonen therapie

 

 

Biofotonen Therapie, internationaal beter bekend als Biontology, is de toegepaste wetenschap van de bio-optica, de wetenschap die zich bezighoudt met het ondersteunen van fysiologie en natuurlijke afweer door de coherentie ( de samenhang of zuiverheid) van licht op cel-niveau te optimaliseren. 

 

Deze wetenschap en bijbehorend instrumentarium werden over een periode van 30 jaar ontwikkeld door de van oorsprong Nederlandse  uitvinder J. C.  Boswinkel vanaf de vroege jaren 80. Zijn doel hierbij was om mensen meer autonomie te geven in zaken die het lichaam prima op eigen kracht kan. Hij borduurde hierbij voort op de kennis van wetenschappers als Professor A. G. Gurvich (1874-1954) en Prof. Dr. Fritz Albert Popp  ( 1938).

 

Popp deed een aantal belangrijke ontdekkingen. Hij kwam tot het inzicht dat elke cel in ons lichaam coherent licht opneemt, opslaat en afgeeft. Deze lichtdeeltjes, zogenaamde fotonen, zijn volgens hem de meest basale sub-moleculaire éénheid in ons lichaam die zich verplaatsen met lichtsnelheid en zich bevinden in elk levend organisme. Popp stelde dat deze deeltjes gebruik maken van kwantum-effecten en fungeren als informatiedragers bij de aansturing van biochemische processen in een levend organisme. 

 

De uitstraling van coherent licht op cel-niveau was volgens hem een belangrijke indicator voor het gezond functioneren van deze processen. Daarmee ontdekte Popp een heel nieuwe dimensie onder ons fysieke functioneren, namelijk de informatie-uitwisseling tussen cellen en organen via elektromagnetische communicatie in de vorm van fotonen.  De studie naar deze dimensie is nog maar net begonnen en er valt nog een wereld in te ontdekken. Popp stelde dat er op celniveau 100.000 chemische reacties per seconde plaatsvinden die aangestuurd worden met de snelheid van het licht. Vanuit die wetenschap wordt pijnlijk duidelijk hoe grof en beperkt de reguliere geneeskunst tot nu toe gefunctioneerd heeft en hoe het komt dat zij voor zo veel mensen niet werkt. Tot nu toe hebben we onze fysiologie slechts verklaard vanuit de zichtbare materie terwijl we de complexe bron van waaruit dit alles aangestuurd wordt totaal over het hoofd zagen.  

 

Voor J.C. Boswinkel was deze wetenschap het vertrekpunt voor zijn onderzoek en uitvindingen. Hij zocht naar een praktische technische applicatie om het licht in cellen coherenter te maken en om storende informatie in cellen te corrigeren.  In eerste instantie deed hij dat met elektrische filters waarin de chaotische (zieke) elektromagnetische signalen gescheiden werden van de coherente (gezonde) signalen. Deze apparaten werkten met elektrische pulsen via elektroden op de huid. Pas toen in 2000 glasvezel op de markt kwam realiseerde Boswinkel zijn eerste foton therapie instrument, een revolutionaire innovatie. Dit was een filter dat signalen naar het lichaam stuurde in haar eigen taal van lichtfrequenties via glasvezelkabels.  In de jaren die volgden werkte hij samen met Prof. Popp aan onderzoek naar de effectiviteit van zijn innovaties met zeer overtuigende resultaten.

 

Het werk van Boswinkel is een vorm van fysiologische Informatie-Technologie die de behoeftes van het lichaam via elektronische accupunctuur metingen tot uitdrukking brengt.  Hiermee worden alle orgaansystemen op licht-coherentie doorgemeten. Incoherent (onzuiver) licht met storende informatie wordt vereffend en het eigen coherente licht wordt versterkt en voorzien van corrigerende informatie met een specifieke trillingsfrequentie.  Voor deze remedies putte Boswinkel zowel uit de reguliere als complementaire geneeskunst.

 

Wat het werk van Boswinkel baanbrekend maakt is dat hij kennis uit moderne wetenschappelijke disciplines zoals de westerse geneeskunst, fysiologie, natuurkunde en informatie-technologie verbindt aan kennis afkomstig uit natuurgeneeswijzen en oude tradities zoals de Chinese geneeskunst en acupunctuur. . Bovendien heeft hij zich mondiaal gezien ontwikkeld tot een unieke specialist op het gebied van de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de verschillende orgaansystemen. Zijn ervaringen met meer dan 28.000 cliënten maken van hem de ultieme expert op het gebied van de bio-optica. Via zijn opleidingsinstituut Biontology wordt zijn geneeswijze inmiddels overal ter wereld toegepast en  onderwezen.  

 

Meer over het werk van Johan Boswinkel lees je via ondertsaande link 'Standing in the Light' door Jurriaan Kamp  gepubliceerd in The Optimist Magazine (voorheen Ode Magazine) Juli/Augustus 2011.

 

DE GENEESKUNST VAN DE TOEKOMST

De grootste wetenschappers stelden consequent dat energiestoringen in het fysieke lichaam de wortel zijn van alle ziekten en dat we om het materiële lichaam te kunnen genezen, het energieveld van ons lichaam moeten behandelen. Enkele citaten (bron: De Healing Code, Alex Loyd)

 

'Alle materie is energie' 

Albert Einstein

 

'Elk levend organisme zendt een energieveld uit'

Semyon D. Kirlian, voormalige USSR

 

'Alles wordt in gang gezet door ons energieveld'

Prof. Harold Burr

 

'Lichaamschemie wordt bestuurd door kwantumcellulaire velden'

Prof. Murray Gell-Mann, Nobelprijswinnaar 1969 Stanford University

 

'Ziekte moet worden gediagnosticeerd en voorkomen met behulp van onderzoek van het energieveld'

George Crile Sr., arts, oprichter van de Cleveland Clinic

wetenschap

Bijna honderd jaar geleden werd het bestaan van fotonen aangetoond door Prof. Alexander G. Gurvich. De Duitse biofysicus Prof. Dr. Fritz Albert Popp onderzocht deze lichtdeeltjes vanaf 1974 op hun eigenschappen en kenmerken. Zijn werk vormde de springplank tot de ontwikkeling van Biofotonen therapie en bijbehorend instrumentarium door J.C Boswinkel. Een kwantumsprong voorwaarts in de geschiedenis van de geneeskunst die ons de weg toont naar een werkelijk humane geneeskunst. Er zijn tal van wetenschappelijke studies beschikbaar over de aard en werking van fotonen en daarnaast zijn er een aantal studies verschenen over de werking van de Chiren.

 

Klik voor de studies op onderstaande link.