Natuurlijk herstel op eigen kracht

  

Biofotonen Therapie is een nieuwe vorm van genezen 

Gebaseerd op kennis uit het grensvlak van natuurkunde en celbiologie.

 

Werkend in het menselijk energieveld van licht en informatie

Verwijdert het storende informatie uit orgaansystemen

En zuivert het de uitstraling van licht op celniveau. 

Hierdoor kunnen lichaamscellen vrij en onbelemmerd informatie uitwisselen

En keren orgaansystemen terug naar hun oorspronkelijke functie en samenhang 

 

Terwijl jouw lichaam zich ontdoet van toxische, bacteriële en virale belastingen

Groeit het inzicht over je constitutie, leefwijze en onbegrepen kwalen.

Het versterken van orgaansystemen vertaalt zich in een weerbaar lichaam

Maar ook een krachtig zelfbewustzijn en een heldere geest.

Zo hervind je de regie over je gezondheid en je levenspad 

En word je jezelf in optima forma

  

Maak kennis met deze zachte en veilige heelwijze.

Voor meer kwaliteit van leven, acute kwalen of grondig herstel van gezondheid. 

 

 

Hartelijk welkom!

 

Wendy Schouten

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut